Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Lyngdal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2015-02-05-1899
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse05.02.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-04-19-1845
Gjelder forLyngdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2016-01-08-12
Kunngjort03.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om åpning av jakt mv. for elg, hjort m.m., Lyngdal

Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal kommunestyre 5. februar 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Lyngdal kommune, Vest-Agder.
§ 2.Minsteareal

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen:

Minsteareal
Elg4 000 dekar
Hjort2 500 dekar
Rådyr300 dekar
BeverSøker må eie/disponere vann, bekkefar og lignende der bever er etablert. Felling av skadebever avgjøres av kommunen.
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 19. april 2007 nr. 1845 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lyngdal kommune, Vest-Agder.