Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Hjelmeland kommune, Rogaland

DatoFOR-2015-03-11-284
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse11.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forHjelmeland kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134
Kunngjort31.03.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om minsteareal for storviltjakt, Hjelmeland

Heimel: Fastsett av Hjelmeland areal- og forvaltningsutval 11. mars 2015 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt.

§ 1.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve for jakt på hjortevilt i Hjelmeland kommune er: 
Del av kommunenElg minsteareal dekarHjort minsterareal dekarRådyr Minsterareal dekar
Nordsida av Jøsenfjorden12 0001500500
Ombo80001500500
Resten av kommunen90001500500
§ 2.Forskrifta trer i kraft straks, og samtidig opphevast fastsett minsteareal for Hjelmeland kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.