Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vegårshei kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2015-03-17-286
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse17.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2003-03-18-438
Gjelder forVegårshei kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort31.03.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Vegårshei

Hjemmel: Fastsatt av Vegårshei kommunestyre 17. mars 2015 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Vegårshei kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er som angitt i tabellen:
ElgHjortRådyr
Minsteareal:5 00020 000600
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. mars 2003 nr. 438 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vegårshei kommune, Aust-Agder.