Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2015-04-22-431
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse22.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2008-06-16-1692
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort07.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om adgang til jakt mv., Aure

Hjemmel: Fastsatt av Aure kommune 22. april 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Aure kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:
Deler av kommunenElg Minsteareal i daaHjort Minsteareal i daaRådyr Minsteareal i daa
Øya Tustna8000700500
Stabblandet/Solskjelø8000500500
Ertvågøya8000600800
Skardsøy/Lesund8000600800
Nordlandet8000600800
Årvågsfordjord - Todal8000800800
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. juni 2008 nr. 1692 om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal.