Forskrift om minsteareal for felling av elg, hjort og rådyr, Suldal kommune, Rogaland

DatoFOR-2015-04-23-432
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse23.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forSuldal kommune kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort07.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortedyr, Suldal

Hjemmel: Fastsatt av Suldal kommune ved viltnemnda 23. april 2015 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10 februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Minsteareal for elg, hjort og rådyr vert slik: 
ElgMinsteareal daa
Roaldkvam/Bleskestad/Bratlandsdalen12 000
Bråtveit/Kvilldal/Stråpa15 000
Resten av kommunen20 000
 
HjortMinsteareal daa
Minsteareal daa
Vanvik/Hylsstrondå500
Ropeidhalvøya/Vintraleå750
Hålandsdalen viltlag1000
Jelsa/Erfjordhalvøya viltlag1000
Resten av kommunen1 500
 
RådyrMinsteareal daa
Heile kommunen1000
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Suldal i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Suldal, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.