Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Gjerstad kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2015-04-23-433
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse23.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2010-09-23-1927
Gjelder forGjerstad kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort07.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Gjerstad

Hjemmel: Fastsatt av Gjerstad kommunestyre 23. april 2015 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Gjerstad kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er som angitt i tabellen:
ElgHjortRådyr
Minsteareal:50008000500
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23. september 2010 nr. 1927 om adgang til jakt etter elg, rådyr, hjort og bever, Gjerstad kommune, Aust-Agder.