Forskrift om minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Åmli kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2015-04-30-1890
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse30.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-05-1035
Gjelder forÅmli kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort11.02.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Åmli

Heimel: Fastsett av Åmli kommunestyre 30. april 2015 med heimel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Åmli kommune der minsteareal eller «åpna» er angitt og med angitt grunnlag for fellingsløyve:
§ 2. 
Heile kommunen/del avElg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Bever:
Jakt/fordelings-grunnlag
Heile kommunen500Åpna/areal
Ytre sone: Sør og aust for Ufselva og Nelaug60006000
Midtre sone: Opp til og med eigedommane Ytre Ramse, Gunleifjell, Håkedal, Eppeland, Engenes, Gjøvland, Gangsei, Olstad + alt aust for Nidelva frå grensa Olstad/Lia90009000
Øvre sone: Resten av kommunen1200012000
§ 3.Forskrifta trer i kraft straks og samstundes vert det som gjeld Åmli kommune i forskrift 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad, Tvedestrand og Åmli kommuner, Aust-Agder oppheva.