Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Risør kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2015-04-30-435
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse30.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-05-1035
Gjelder forRisør kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort07.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Risør

Hjemmel: Fastsatt av Risør bystyre 20. juni 2013 og 30. april 2015 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Risør kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er som angitt i tabellen:
ElgHjortRådyr
Minsteareal:40005000500
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Risør kommune i forskrift 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Bykle, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Åmli kommuner, Aust-Agder.