Forskrift om minsteareal og åpning av jakt på elg, hjort og rådyr, Tvedestrand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2015-05-05-529
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse05.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-05-1035, FOR-2009-08-08-1179
Gjelder forTvedestrand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort28.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal og åpning av jakt, Tvedestrand

Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommunestyre 5. mai 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt§ 7 og § 8.

§ 1.Det er åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr i Tvedestrand kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er:
ElgHjortRådyr
Minsteareal5 0003 000400
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som omhandler minsteareal for elg og rådyr i Tvedestrand kommune i forskrift 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad, Tvedestrand og Åmli kommuner, Aust-Agder og forskrift 8. august 2009 nr. 1179 om minsteareal for hjort, Tvedestrand kommune, Aust-Agder.