Forskrift om minsteareal for elg, Kongsvinger kommune, Hedmark

DatoFOR-2015-05-19-532
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse19.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-04-23-444
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-2009-06-19-100-§8, LOV-2009-06-19-100-§9, LOV-2009-06-19-100-§10, LOV-2009-06-19-100-§11
Kunngjort28.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Kongsvinger

Hjemmel: Fastsatt av Kongsvinger kommune, Planutvalget, 19. mai 2015 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8, § 9, § 10 og § 11.

§ 1.Minsteareal for elg fastsettes til 3 000 dekar sør og øst for Glomma og 2 000 dekar vest for Glomma fra og med jaktsesongen 2015.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23. april 2013 nr. 444 om minsteareal for elg, Kongsvinger kommune, Hedmark