Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort og rådyr, Hitra kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-05-21-534
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse21.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-08-02-912
Gjelder forHitra kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134
Kunngjort28.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om åpning av jakt, Hitra

Hjemmel: Fastsatt av Hitra kommunestyre 21. mai 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Hitra kommune, Sør-Trøndelag.

§ 2.Minsteareal

Minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Hitra kommune er som angitt i tabellen:

Hjort, minsteareal i daaRådyr, minsteareal i daa
Kvenvær og Sør-Hitra bestandsplanområder750500
Strøm, Inn-Hitra, Øst-Hitra, Fillan, Ut-Hitra og Asmundvåg bestandsplanområder500500
Fjellværøy/Ulvøy bestandsplanområde2000150
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 2. august 2007 nr. 912 om minsteareal for jakt etter hjortevilt, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.