Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, Berg kommune, Troms

DatoFOR-2015-06-18-949
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse18.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-11-1154
Gjelder forBerg kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort13.08.2015   kl. 14.15
KorttittelForskrift om minsteareal for jakt etter elg, Berg

Hjemmel: Fastsatt av Berg kommunestyre 18. juni 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt i Berg kommune.
§ 2.Minstearealet som grunnlag for fellingstillatelse er 5000 dekar.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. juni 2004 nr. 1154 om adgang til jakt etter elg, Berg kommune, Troms.