Forskrift om tidlig jakt på grågås, Porsanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2015-08-06-951
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse06.08.2015 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort13.08.2015   kl. 14.15
KorttittelForskrift om tidlig jakt på grågås, Porsanger

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 6. august 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3.

§ 1.Formålet med utvidet jakt på grågås er å begrense skadeomfang på dyrket mark og å få en bedre forvaltning av bestanden.
§ 2.Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 6. august til og med 20. august for perioden 2015–2016 i Porsanger kommune.
§ 3.Det tillates jakt innenfor tidsrommet 04.00–10.00.
§ 4.Jaktområdet avgrenses til ytre deler av Porsanger med sørlig avgrensning i en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord.
§ 5.Fylkesmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.
§ 6.Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.