Forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever, Hof kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-02-16-295
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse16.02.2016
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-485
Gjelder forHof kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2016-01-08-12-§6, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort31.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortevilt, Hof

Hjemmel: Fastsatt av Hof kommune 16. februar 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16, forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hof kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt: 

Minsteareal elg: 2 000 daa

Minsteareal hjort: 4 000 daa

Minsteareal rådyr: 500 daa

Minsteareal bever: Kvotetildeling etter søknad.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Hof kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 485 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hof, Holmestrand, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Stokke, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold.