Forskrift om tilgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bygland kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2016-03-01-244
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2011-06-22-660
Gjelder forBygland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§5, FOR-2016-01-08-12-§6, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort17.03.2016   kl. 15.05
KorttittelForskrift om tilgang til jakt etter elg, Bygland

Hjemmel: Fastsett av Bygland kommune, plan-, miljø-, og ressursutvalet 1. mars 2016 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er opna for jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Bygland kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillating for hjortevilt og på bever er som oppgjeve i tabellen nedanfor:
ElgHjortRådyrBever
Minsteareal i daa5 00010 0002 000Opent
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig opphevast forskrift 22. juni 2011 nr. 660 om tilgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bygland kommune, Aust-Agder.