Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Våler kommune, Hedmark

DatoFOR-2016-03-03-270
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse03.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2009-06-10-1125
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§7, FOR-2016-01-08-12-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort21.03.2016   kl. 13.25
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Våler

Hjemmel: Fastsatt av Utvalg for Næring og miljø i Våler kommune 3. mars 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven) § 16, forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Våler kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen:
ArtMinsteareal
Rådyr1 000 daa
Hjort25 000 daa
Elg3 000 daa
BeverÅpnet
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 10. juni 2009 nr. 1125 om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Våler kommune, Hedmark.