Forskrift om adgang til jakt etter elg, Fauske kommune, Nordland

DatoFOR-2016-03-07-246
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse07.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-03-24-410
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§6
Kunngjort17.03.2016   kl. 15.05
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg, Fauske

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommune, Plan- og utviklingsutvalget 7. mars 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.

§ 1.Adgang til jakt

Det er adgang til jakt etter elg i Fauske kommune

§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser for elg er angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i dekar
Sulitjelmadalføret4 000
Valnesfjord4 000
Øvervatn/Nedrevatn bestandsplanområde2 500
Fauskeeidet1 500
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 7. mars 2016 og samtidig oppheves forskrift 24. mars 2015 nr. 410 om adgang til jakt etter elg og rådyr, Fauske kommune, Nordland.