Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sande kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-03-08-360
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse08.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-04-16-443
Gjelder forSande kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§18, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, FOR-2016-01-08-12-§6
Kunngjort14.04.2016   kl. 15.10
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv., Sande

Hjemmel: Fastsatt av Sande kommune 8. mars 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og § 18, forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sande kommune i Vestfold.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr samt fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 
Hele/deler av Sande kommuneElg minstearealHjort minstearealRådyr minstearealBever fordelingsgrunnlag
Sandedalføret: (Bever avgrenset av Sandevassdraget innenfor kulturlandskapet).3000 daa10000 daa250 daaMinste vannlengde 3 kilometer pr. fellingstillatelse
Vestskogen3000 daa10000 daa500 daaKvotetildeling etter søknad
Østskogen3000 daa10000 daa500 daaKvotetildeling etter søknad
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 16. april 2013 nr. 443 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sande kommune, Vestfold.