Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Flekkefjord kommune, Vest Agder

DatoFOR-2016-03-09-248
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse09.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-04-15-472
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, FOR-2016-01-08-12-§6
Kunngjort17.03.2016   kl. 15.05
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv., Flekkefjord

Hjemmel: Fastsatt av Flekkefjord kommune ved utvalg for fisk og vilt 9. mars 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Flekkefjord kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen nedenfor.
ViltartMinsteareal i dekar
Elg4 000
Elg, Gamle Nes og Hidra kommune7 000
Elg, vestsiden av Sirdalsvannet2 950
Hjort5 000
Hjort, gamle Nes og Hidra kommune minus øya Hidra7 000
Hjort øya Hidra5 000
Hjort, vest for Sirdalsvannet2 900
Rådyr fastlandet250
Rådyr, øyer200
BeverÅpnet

Også for bever er det tellende areal som legges til grunn for kvotetildeling.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. april 2015 nr. 472 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Flekkefjord kommune, Vest-Agder.