Forskrift om jakt etter elg, hjort og rådyr, Rissa kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-03-14-251
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse14.03.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-03-29-292
Gjelder forRissa kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38, LOV-2009-06-19-100, LOV-2016-01-08-12-§6
Kunngjort17.03.2016   kl. 15.05
KorttittelForskrift om jakt etter elg, hjort og rådyr, Rissa

Hjemmel: Fastsatt av Rissa kommune 14. mars 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven), lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.

§ 1.Det er åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr i kommunen.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er som følger:
-Elg: 1 800 da i hele kommunen
-Hjort: 7 000 da i hele kommunen
-Rådyr: 1 600 da i hele kommunen.
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 29. mars 2012 nr. 292 om jakt etter elg, hjort og rådyr, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.