Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Svelvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-04-04-391
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse04.04.2016
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-485
Gjelder forSvelvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§18, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, FOR-2016-01-08-12-§6
Kunngjort21.04.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv., Svelvik

Hjemmel: Fastsatt av Svelvik kommunestyre 4. april 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og § 18, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16, forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Svelvik kommune i Vestfold.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg og rådyr samt fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 
KommuneElg minstearealRådyr minstearealBever Fordelingsgrunnlag
Svelvik kommune3000 daa500 daaKvotetildeling etter søknad
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Svelvik kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 485 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sandefjord, Larvik, Svelvik, Stokke, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold.