Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland

DatoFOR-2016-04-11-365
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-04-29-453
Gjelder forDønna kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§5, FOR-2016-01-08-12-§6
Kunngjort14.04.2016   kl. 15.10
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna

Hjemmel: Fastsatt av utmarksnemda i Dønna kommune 11. april 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Dønna kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse som angitt i tabellen:
Ulike deler av kommunenElg: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Lauvøya, Lille Lauvøya, Æsøya, Ormsøya, Vandve og Tranøya3000300
Resten av kommunen3000500
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 29. april 2008 nr. 453 om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland.