Forskrift om adgang til jakt etter bever, Hol kommune, Buskerud

DatoFOR-2016-06-09-648
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse09.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort16.06.2016   kl. 12.20
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter bever, Hol

Hjemmel: Fastsatt av Hol kommune ved Hol Viltnemnd 9. juni 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Arter

Det er adgang til jakt etter bever i Hol kommune.

§ 2.Minsteareal/fordelingsgrunnlag

Minstevannlengde for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever settes til 10 km.

§ 3.Jakttid

Jakttid for bever er fra og med 1. oktober til og med 30. april, jf. forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 2.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.