Forskrift om utvidet jakttid på elg i deler av Nordland i 2016

DatoFOR-2016-09-01-1038
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2016 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort08.09.2016   kl. 15.00
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på elg i 2016, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Nordland fylkeskommune 1. september 2016 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2 bokstav a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakttid på elg er å imøtekomme særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov.

§ 2.Utvidet jakttid

Jakttiden utvides fra og med 1. november til og med 30. november 2016 i følgende områder:

KommuneOmråde
TysfjordRussviktinden bestandsplanområde
V1850V0003
BeiarnHele kommunen
BodøValdene Misværmarken og Skjærstad øst
SaltdalAlle bestandsplanområder unntatt Junkerdal
NesnaHele kommunen
RanaElgregion 1 Vest
VefsnNordkommunen:
V0039 Tveråmo - Luktvatn, V0016 Herringen, V0022 Hellfjell, V0029 Drevja, V0031 Elsfjord, V0038 Seljeli, V0105 Luktvatn
HattfjelldalSusendal Ørjedal Storviltområde
GraneNedre Grane Storviltområde
BindalHele kommunen
§ 3.Vilkår

Det forutsettes at samjakt og andre former for friluftsliv tillates i hele perioden. Det er ikke tillatt med skilting, stengsler eller lignende som kan føre til at andre brukere føler seg utestengt fra marka.

Den som har fått innvilget utvidet jakttid skal oppfylle de krav til rapportering Nordland fylkeskommune stiller.

Kommunen skal annonsere utvidet jakttid på sine hjemmesider og i minst en avis som er mye lest lokalt. Berørte grunneiere og friluftslivorganisasjoner skal varsles direkte.

Nordland fylkeskommune ved Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse kan oppheve denne forskrift dersom vilkårene ovenfor ikke oppfylles eller om forutsetningene for utvidet jakttid blir endret.

§ 4.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.