Forskrift om adgang til jakt på bever, Trøgstad kommune, Østfold

DatoFOR-2016-09-20-1221
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse20.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§18, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.10.2016   kl. 15.10
KorttittelForskrift om adgang til jakt på bever, Trøgstad

Hjemmel: Fastsatt av Trøgstad kommunestyre 20. september 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og § 18, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Arter

Det er adgang for jakt etter bever i Trøgstad kommune.

§ 2.Minsteareal/fordelingsgrunnlag

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse settes til 2 000 landmeter.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.