Forskrift om utvidet jakttid for elg i 2016, Porsanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2016-11-04-1295
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse04.11.2016 - 15.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§4, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort10.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for elg i 2016, Porsanger

Hjemmel: Fastsatt av Finnmark fylkeskommune 4. november 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 4 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2 bokstav a.

§ 1.Jakttiden for elg er utvidet i perioden fra og med 4. november til og med 13. november 2016 i bestandsområde Porsanger sør (jaktfelt 9–19).
§ 2.Jakttiden for elg er utvidet i perioden fra og med 4. november til og med 15. desember 2016 i jaktfeltene 22-Bastin og 23-Stabbursdalen Nord i Porsanger kommune.
§ 3.Forskriften omfatter ikke jaktfelt 20A-Vuollejohka og jaktfelt 20B-Sangovann.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks.