Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Ås kommune, Akershus.

DatoFOR-1982-10-19-1554
PublisertII 1982 s 701
Ikrafttredelse19.10.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Ås

I henhold til § 6, 2. ledd i forskrifter av 6. juni 1958 om orden, utstyr og hygiene m.v. i hoteller, andre herberger og serveringssteder, jfr. lov av 5. april 1957 nr. 3, § 30, har Samferdselsdepartementet 19. oktober 1982 stadfestet vedtak om endring av forskrift av 24. april 1978 om åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Ås kommune. Endringen som er gjort ved kommunestyrets vedtak av 30. september 1982, trer i kraft straks, og har følgende ordlyd:

Ås kommunes vedtekter om særlige åpnings- og lukningsvedtekter for bevertningssteder oppheves og Samferdselsdepartementets forskrifter av 6. juni 1958 gjøres gjeldende.