Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Svelvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1983-04-14-1337
PublisertII 1983 s 469
Ikrafttredelse14.04.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvelvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Svelvik

Samferdselsdepartementet har 14. april 1983 i henhold til § 6, 2. ledd i forskrifter av 6. juni 1958 om orden, utstyr og hygiene m.v. i hoteller, andre herberger og serveringssteder, jfr. lov av 5. april 1957 nr. 3, § 30, stadfestet vedtak om endring av åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Svelvik kommune. Vedtaket som ble truffet av kommunestyret 24. mars 1983 har følgende ordlyd:

Lukningstid fra kl. 2400 til kl. 0600 alle dager, også søn- og helligdager.

Forskriften trer i kraft straks.