Forskrift om endring i forskrift om lukningstider for serveringssteder, Rakkestad kommune, Østfold.

DatoFOR-1984-01-10-32
PublisertII gitt
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om lukningstider, Rakkestad

Rakkestad kommunestyre har 21. desember 1983 vedtatt følgende endring i forskrift av 30. juni 1980. 

Serveringssteder skal holdes lukket fra kl. 24.00 til kl. 06.00 på alle dager unntatt fredager og lørdager hvor lukningstiden skal være fra kl. 01.00 til kl. 06.00.

I henhold til lov om overnattings- og serveringssteder av 3. juni 1983 nr. 52, § 15 og Samferdselsdepartementets forskrift om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder av 1. juli 1983 nr. 1137, § 5, har fylkesmannen i Østfold 10. januar 1984 godkjent kommunestyrets vedtak.