Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-1984-08-23-1600
PublisertII 1984 s 423
Ikrafttredelse22.10.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelL03.06.1983 nr. 52 § 15 jfr. FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Hemnes

Fylkesmannen i Nordland har 23. august 1984, i henhold til § 5 i forskrift om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder, fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 1983 i medhold av hotellovens § 15, godkjent Hemnes kommunestyres vedtak 19. juni 1984 om at serveringssteder som ikke er overnattingssteder, skal holdes lukket fra kl 23.00 til kl 06.00.

Forskriften trer i kraft en måned etter kunngjøringsdato.