Forskrift om åpningstider og skjenketider for alkoholholdige drikkevarer ved bevertningssteder, Ås kommune, Akershus.

DatoFOR-1985-04-24-1025
PublisertII 1985 s 295 (summ).
Ikrafttredelse17.07.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
HjemmelLOV-1927-04-05, LOV-1983-06-03-52
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider m.m., Ås

Ås kommunestyre har 24. april 1985 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) og lov av 5. april 1927 om lov om innførsel og omsetning av brennevin, vin, fruktvin, mjød og øl, vedtatt forskrifter for bevertningsstedene.

Forskriftene trer i kraft 3 uker etter kunngjøringsdatoen.

Nærmere opplysninger om forskriftene kan fås ved henvendelse til rådmannskontoret.