Forskrift om innskrenking i tida for sal av øl, Os kommune, Hordaland.

DatoFOR-1985-06-18-1460
PublisertII 1985 488
Ikrafttredelse01.08.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1927-04-05-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om sal av øl, Os

Fastsatt av Os kommunestyre 18. juni 1985. 

Os kommunestyre har 18. juni 1985 med heimel i alkohollova av 5. april 1927 § 27 vedteke at øl i skatteklasse 2 ikkje kan seljast etter kl. 19.00 på kvardagar og ikkje etter kl. 15.00 på dagar før sun- og helgedagar.

Denne forskrift gjeld frå 1. august 1985.