Forskrift om utvida opningstid for serveringsstader, Sør-Fron kommune, Oppland.

DatoFOR-1986-01-10-61
PublisertII 18
Ikrafttredelse14.03.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringsstader, Sør-Fron

Med heimel i § 5 i forskrift om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder, av 1. juli 1983 nr. 1137, godkjenner fylkesmannen i Oppland 10. januar 1986 vedtak i Sør-Fron kommunestyre 14. november 1985 om forskrift for opningstid for serveringsstadene i kommunen.

Forskriften lyder:

Serveringsstader i Sør-Fron kommune skal bli haldne stengde frå kl. 02.00 til kl. 06.00.