Forskrift om stengevedtekter for serveringsstader, Ulstein kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-03-18-1169
PublisertII 1986 s 384
Ikrafttredelse27.07.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forUlstein kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringsstader, Ulstein

I medhald av forskrift om orden og stengetider for overnattings- og serveringsstader § 5, jfr. kgl.res. av 17. juni 1983 nr. 1123, har Ulstein kommunestyre 12. februar 1986 vedteke at serveringsstadane, skal vere stengde mellom kl. 2300 og 0600.

For Ulstein Hotell gjeld likevel ei stengetid frå kl. 0300 til kl. 0600.

Vedtektene er stadfest av fylkesmannen i Møre og Romsdal 18. mars 1986.