Forskrift om stengetid for serveringsstader, Hareid kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-1986-07-21-1678
PublisertII 1986 568
Ikrafttredelse30.09.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forHareid kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137, RFOR-1983-06-17-1123
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringsstader, Hareid

I medhald av forskrift om orden og stengetider for overnattings- og serveringsstader § 5, jfr. kgl.res. av 17. juni 1983 nr. 1123, har Hareid kommunestyre 3. juli 1986 vedteke at serveringsstadane skal være stengde mellom kl. 23.00 og 06.00.

Vedtekta er stadfest av fylkesmannen i Møre og Romsdal 21. juli 1986.