Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Time kommune, Rogaland.

DatoFOR-1987-02-25-158
PublisertII 1987 s 94
Ikrafttredelse20.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1983-06-03-52
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Time

I medhold av § 15 i lov om overnattings- og serveringssteder av 3. juni 1983 nr. 52, har fylkesmannen i Rogaland 25. februar 1987 godkjent følgende kommunestyrevedtak av 3. februar 1987: 

Serveringssteder i Time skal holde lukket fra kl. 0200 til kl. 0600.

Gjelder fra: Kunngjøringsdato.