Forskrift om opningstidene for serveringsstader, Surnadal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-12-17-1070
PublisertII 1987 s 502
Ikrafttredelse20.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSurnadal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringsstader, Surnadal

Med heimel i forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden- og lukkingstider for overnattings- og serveringsstader har kommunestyret i Surnadal 3. desember 1987 vedtatt at serveringsstader i kommunen skal halde stengt mellom kl. 03.00 og 06.00.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 17. desember 1987 stadfesta kommunestyrets vedtak.