Forskrift om konsesjonsbestemmelser for visning og omsetning av film og videogram, Flå kommune, Buskerud.

DatoFOR-1988-05-18-664
PublisertII 1988 s 361
Ikrafttredelse01.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlå kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1987-05-15-21
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Flå

Lokale forskrifter til lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram, vedtatt i Flå kommunestyre 18. mai 1988. De lokale forskrifter er et supplement til forskrifter gitt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 7. desember 1987 nr. 998. 

Myndighet for tildeling av konsesjon samt tilsyn med fremvisning og omsetning av film og bilder i næring er tillagt Hovedutvalget for kultur. Saksbehandlingen er tillagt kulturadministrasjonen.

De lokale forskrifter er følgende:

A)All utleie og omsetning av film og videogram i næring skal skje over disk. Det blir ikke gitt konsesjon for utleie eller salg av film og videogram fra automat.
B)Utleie og omsetning av film og videogram skal kun skje til personer over 15 år.
C)Den som står bak disk må være over 16 år.
D)Det settes krav til vandel for den som søker om konsesjon. Personer som tidligere er straffet eller bøtelagt i forbindelse med lov om film og videogram kan nektes konsesjon.
E)Konsesjon blir gitt for 2 år. Hvis konsesjonen fra Flå kommune ikke blir sagt opp innen 3 (tre) måneder før utløp, blir konsesjonen automatisk overført, gjeldende fra dato for fornying.

Denne ordningen gjelder inntil videre.

F)Konsesjonen kan, med henvisning til lovens § 2 trekkes tilbake hvis den som har konsesjon bryter regler i lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 eller forskrifter til denne loven, eller bryter vilkår som er satt ved tildeling av konsesjon.
G)De kommunale vilkår i forbindelse med konsesjon til omsetning og fremvisning av film og videogram i næring gjelder fra 1. juli 1988.
H)Flå kommunestyre er ankeinstans for saker om konsesjon.