Forskrift om lukningsvedtekter for serveringssteder, Haugesund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1988-06-23-533
PublisertII 1988 s 313
Ikrafttredelse18.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Haugesund

I medhold av § 15 i lov om overnattings- og serveringssteder av 3. juni 1983 og kgl. res. av 17. juni 1983, jfr. § 5 i forskrift av 1. juli 1983, har Haugesund kommunestyre 16. mars 1988 vedtatt at serveringsstedene i Haugesund kommune skal holdes lukket fra kl 0200 til kl 0600.

Godkjent av Fylkesmannen 23. juni 1988.

Gjelder fra: Kunngjøringsdato.