Forskrift om konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-1988-08-16-941
PublisertII 1988 533
Ikrafttredelse16.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1987-05-15-21-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om film og videogram, Tynset

Vedtatt av Tynset kommunestyre 16. august 1988 med hjemmel i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram § 2.

§ 1.Virkeområde

Vilkårene gjelder alle som skal drive omsetning av eller visning av film eller videogram i næring i eller fra Tynset kommune. Bestemmelsene er gitt med hjemmel i lov om film- og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.

§ 2.Virksomheter som er konsesjonspliktige

Ingen næringsmessig visning eller omsetning av film og videogram kan finne sted uten kommunal konsesjon. Unntatt herfra er salg eller utleie til videreomsetning.

§ 3.Konsesjonsmyndighet

Med hjemmel i lovens § 2 er konsesjonsmyndigheten tillagt kulturutvalget. Avslag på konsesjonssøknad kan påklages til formannskapet.

§ 4.Generelle konsesjonsvilkår

Alle konsesjonshavere plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om film og videogram, og forskriftene til loven. Konsesjonshaverne skal særlig påse at det:

a)betales avgift til Norsk kino- og filmfond i samsvar med lov og på grunnlag av revidert regnskap.
b)i næring kun vises filmer eller videogram som er sensurert av Statens filmkontroll og omsettes filmer eller videogram som er registrert i Videogramregisteret og merket.

Videoforhandlere skal være registrert i Videogramregisteret.

§ 5.Spesielle konsesjonsvilkår

I Tynset kommune gjelder i tillegg følgende konsesjonsvilkår:

a)Konsesjon gis til enkeltperson som driver og er ansvarlig for den lokale omsetning/visning av vid