Forskrift om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1989-06-14-1450
PublisertAvd II 1993 Nr. 9
Ikrafttredelse14.06.1989
Sist endretFOR-1993-06-24-958
Endrer
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-06-17-1123
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Øvre Eiker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 1. juni 1989 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder § 15 og kgl.res. 17. juni 1983 nr. 1123. Stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud 14. juni 1989. Endret 24. juni 1993 nr. 958.

I

Uteservering/skjenking stenges kl 24.00.

II

Forskriften trer i kraft straks.