Forskrift for serveringssteder, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1990-04-27-310
PublisertII 1990 114
Ikrafttredelse27.04.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift for serveringssteder, Bergen

I medhold av lov om overnattings- og serveringssteder av 3. juni 1983 nr. 52 § 15, jfr. forskrift om orden og lukningstider av 1. juli 1983 § 5 har Bergen bystyre i møte 26. mars 1990 vedtatt følgende forskrift: 

Normal lukketid for overnattings- og serveringssteder er fra kl. 01.00 til kl. 06.00. For serveringssteder uten skjenkerett kan det holdes åpent hele døgnet.

Vedtaket er godkjent av Fylkesmannen i Hordaland 27. april 1990.

Forskriften trer i kraft 27. april 1990.