Midlertidig forskrift for salg og utlevering av øl, Rygge kommune, Østfold.

DatoFOR-1990-05-31-641
PublisertII 1990 236
Ikrafttredelse31.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27
Kunngjort
KorttittelMidl. forskrift for salg av øl, Rygge

Rygge kommunestyre har 31. mai 1990 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 vedtatt følgende forskrift. 

1.Salg og utlevering av øl begrenses til hverdager mellom kl. 08.00 - 20.00. På lørdager, julaften og nyttårsaften skal salget opphøre kl. 18.00. Dagen for skjærstorsdag, 1. mai, 17. mai og Kristi Himmelfartsdag er å betrakte som vanlig hverdag.
2.Funksjonstid

Disse retningslinjene gjelder fra vedtak i kommunestyret og til det foreligger en handlingsplan for en felles rusmiddelpolitikk for Mosseregionen.