Forskrift om innskrenkning i salstid for øl, Sund kommune, Hordaland.

DatoFOR-1990-06-20-515
PublisertII 1990 191
Ikrafttredelse17.08.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forSund kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salstid for øl, Sund

Med heimel i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27, § 3-7, har Sund kommunestyre 20. juni 1990 fastsett følgjande forskrift: 

Sal av øl kan ikkje skje etter kl. 1700 på kvardagar opg etter kl. 1500 på laurdagar og dagar før helligdagar.