Forskrift om sal av øl, Førde kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-1990-09-19-815
PublisertII 1990 311
Ikrafttredelse09.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forFørde kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§6-3og§6-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om sal av øl, Førde

Med heimel i alkohollova av 2. juni 1989 nr. 27 §§ 6-3 og 6-4 har Førde kommunestyre 19. september 1990 vedteke slik forskrift om sal av øl i Førde kommune: 

1.1 Utlevering av øl til forbrukar direkte frå bryggeriet er forbode, jfr. alkohollova § 6-3.
1.2 Handlande eller bryggeriagent må ha salsløyve for å kunne formidle sal av øl til forbrukar, jfr. alkohollova § 6-4. Søknad om salsløyve vert handsama etter alkohollova § 1-7.