Delegering av fullmakt i henhold til alkohollovens § 1-12, Time kommune, Rogaland.

DatoFOR-1990-11-06-1215
PublisertII 1991 135
Ikrafttredelse14.07.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-12
Kunngjort
KorttittelDelegering i.h.t. alkohollovens § 1-12, Time

Vedtatt av Time kommunestyre 6. november 1990. 

1.Med hjemmel i § 1-12 i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 får rådmannen i kurante saker fullmakt til å avgjøre: Spørsmål om varig utvidelse av lokaler for salg/skjenking, personskifte (skjenkebestyrer) samt for enkeltanledninger tildeling av ambulerende skjenkebevilling og utvidelse av skjenketid og/eller -lokale ved spesielle anledninger.

Prinsipielle og ikke kurante søknader bør legges fram for formannskapet.

2.For enkelte anledninger kan politiet utvide serveringstiden utover kl. 0200 (jfr. kommunal lukningsforskrift) i henhold til § 6 i forskrift om lukningstider for serveringssteder til hotelloven av 3. juni 1983 nr. 52.