Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1991-01-25-46
PublisertII 1991 20
Ikrafttredelse18.02.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Eigersund

Kapitteloversikt:

I medhold av § 15 i lov av 3. juni 1983 nr 52 om overnattings- og serveringssteder, har fylkesmannen i Rogaland 25. januar 1991 godkjent følgende vedtak gjort av Eigersund kommunestyre 17. desember 1990:

I

Serveringssteder gis anledning til å ha åpent til kl 02.00 på alle ukedager.

II

Gjelder fra: Kunngjøringsdato.