Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1991-02-05-96
PublisertII 1991 30
Ikrafttredelse15.03.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Sokndal

Kapitteloversikt:

I medhold av § 15 i lov om overnattings- og serveringssteder av 3. juni 1983 nr. 52, har fylkesmannen i Rogaland 5. februar 1991 godkjent vedtak gjort av Sokndal kommunestyre 17. desember 1990:

I

Serveringssteder gis anledning til å ha åpent til kl 0130 på fredag og lørdag. Ellers i uken gjelder åpningstid til kl 0130 kun for sluttede lag.

II

Gjelder fra: Kunngjøringsdato.