Forskrift om drosjetakster, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1991-06-25-906
PublisertII 1991 301 (summ.)
Ikrafttredelse01.07.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1953-06-26-4, FOR-1990-12-05-1123
Kunngjort
KorttittelForskrift om drosjetakster, Bergen

I medhold av § 1 i prisforskrift for kjøring med drosjebil av 5. desember 1990 nr. 1123, fastsatte Prisdirektoratet 25. juni 1991 nye taksametertakster for Bergen, med gyldighet fra 1. juli 1991 kl. 06.00. 

Takst F Inntil 192,4 meter veilengde kr 17,00
Ytterligere for hver påbegynt 192,4 m kr  1,00
Takst I Inntil 141,9 meter veilengde kr 17,00
Ytterligere for hver påbegynt 141,9 m kr  1,00
Takst II Inntil 118,9 meter veilengde kr 17,00
Ytterligere for hver påbegynt 118,9 m kr  1,00 

Samtidig opphevet Prisdirektoratet tilsvarende bestemmelser om taksametertakster i Bergen, fastsatt 16. april 1991 nr. 396. For øvrig gjelder bestemmelser fastsatt i Prisdirektoratets vedtak av 5. desember 1990 nr. 1123.

Prisdirektoratets vedtak av 25. juni 1991 er tatt inn i Pristidende nr. 8 for 1991.