Forskrift om lukningstider for serveringsstader, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-1991-09-12-599
PublisertII 1991 240
Ikrafttredelse26.09.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringsstader, Klepp

Kapitteloversikt:

I medhald av § 15 i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder, har fylkesmannen i Rogaland 12. september 1991 godkjent vedtak gjort av Klepp kommunestyre 17. juni 1991.

I

Den generelle opningstida for serveringsstader vert forlenga med ein time natt til laurdagar og natt til sundagar, til kl. 02.00.

II

Gjeld frå: Kunngjeringsdato.